Världen förändrats

Hur har ni det där ute? Håller ni er friska? Här hemma är det bara bra med oss. Alva går fortfarande i skolan som vanligt i och med skolplikten. Det känns lite sisådär om jag ska vara ärlig, och det är en känsla jag som förälder nog inte är ensam om att känna. Som förälder vill man skydda sina barn så mycket det bara går, och i dessa tider vill man allra helst hålla de hemma. Men samtidigt är det viktigt att livet och vardagen fortlöper som vanligt. Inte bara för att samhället i sig ska fungera, utan även för att våra barn ska få en så bra utbildning som möjligt. 
 
Samtidigt känns det här med skolplikten rätt bra ändå. Det ger någon slags trygghet att åtminstone något är sig likt i vardagen. Det behövs med tanke på att så mycket annat runt om i världen förändrats. Bara för att nämna några exempel så har över en tredjedel av världens befolkning – 2,6 miljarder människor – levt under någon form av utegångsförbud sedan den pågående coronakrisen, detta visar siffror som nyhetsbyrån AFP tagit fram. Vi ser även att 177 länder i nuläget har stängt skolor och universitet i någon omfattning. Detta är något som på ett globalt plan kan leda till ökade klyftor, samtidigt som många barn och unga kan komma att påverkas på lång sikt. Detta då det är många barn och unga som riskerar att missa en del av sin utbildning.
 
Det känns därför på något sätt tryggt att vi i Sverige har valt en annorlunda väg. Här i Sverige är fortfarande det allra flesta låg-, mellan- och högstadieskolor öppna. Det upplever jag på ett sätt som positivt, men samtidigt väcker det naturligtvis en hel del tankar. För hur vet vi egentligen vilken väg som är rätt? Tänk om vi i Sverige har valt fel - i motsats till många utav våra grannländer som har valt att stänga ner?
 
Hur ser ni läsare på saken? Vad tror ni kring Sveriges beslut att hålla det allra flesta låg-, mellan- och högstadieskolor öppna? Hur har era barn påverkats?
Tidigare inlägg
RSS 2.0